(c)opyright Stichting Naardens Podium 2009-2010
info@naardenspodium.nl

 Deze website van Naardens Podium zal binnenkort ophouden te bestaan.
  

 

 

 

      
Laatste Nieuws

Bijgewerkt op 18 nvember 2015

Het was een warme, intieme herdenking met diepgevoelde en dankbare herinneringen
aan onze voorzitter en geliefde toneelvriend Roel de Haan.  Op de pagina Nieuws staat een uitgebreid In Memoriam.

Roel liet zelf een afscheidswoord na, dat wij hier graag citeren. 

Mijn leven was een feest,
het heeft mij aan niets ontbroken.
Nu u dit leest, is het voor mij mooi geweest.
Landen bezocht en wateren bevaren.
Maar één plek heb ik altijd ontlopen.
Daar ga ik nu heen
want dat had ik nog tegoed als prijs.
Ik kom ook niet terug want dit is mijn laatste
en misschien wel de mooiste reis

Roel

Op maandag 9 november is onze voorzitter Roel de Haan rustig ingeslapen na een korte maar heftige ziekteperiode.
De crematie vindt plaats in Leusden op maandag 16 november na een korte herdenking in besloten kring.
Wij zullen hem vreselijk missen
Geplaatst 14 november 2015

Er is een jaar voorbij. Een jaar zonder theateractiviteit bij Naardens Podium. Het is duidelijk. Het is voorbij. Er is bijna geen animo meer voor amateurtheater in Naarden. Ook bij ToVeNaar waren de toneelactiviteiten dit  jaar minimaal.
De dubieuze rol die de overheid en onbetrouwbare zakenpartners hebben gespeeld in de sfeer van de huisvestings- en opvoeringsmogelijkheden hebben daar de grootste bijdrage aan geleverd. 

Regisseurs wilden geen producties meer opvoeren in onze vaste theaterzaal omdat we ons publiek daar geen passende ontvangst meer konden bieden. De toegang tot de foyer is ons ontzegd door de zaal-uitbater. Vrijwilligers waren de steeds verdergaande, belachelijke eisen van de zaal-uitbater zat en gaven het op. Grote producties en kleine eigen producties werden onmogelijk omdat de overheid de huur van onze grote repetitieruimte en tevens vestzaktheatertje (Bastion Oranje) opzegde om het vervolgens (tot nu toe) twee jaar leeg te laten staan. Dat haalt de fut er wel uit bij elk zichzelf respecterend theatergezelschap. En dat terwijl wij financieel gezond waren. Geen van de Naardense toneelgezelschappen krijgt subsidie.

De twee toneelgroepen die samen Naardens Podium vormden (Toneelgroep De Vesting en Toneelvereniging Willem de Zwijger) worden definitief opgeheven. Daarmee komt na 110 jaar een einde aan een bloeiende Naardense toneelhistorie. 

Het bestuur van de Stichting Naardens Podium beraadt zich momenteel nog over het vormen van een speciaal culuurfonds ten behoeve van podiumkunsten in Naarden. De beschikbare middelen hiervoor komen voort uit de verkoop van onroerend goed en inboedel van Toneelgroep De Vesting.
Geplaatst 4 december 2014